English | 兰大首页

2021年6月30日星期三

董青青

19830

董青青,女,1995年12月生,理科学士学位,在读硕士研究生

邮箱:dongqq2019@lzu.edu.cn

研究方向

激光雷达大气遥感

教育经历

2019.09-至今     兰州大学,大气物理与大气环境学,硕士

2015.09-2019.06  兰州大学,大气科学,学士

获得荣誉

第六届中国激光雷达遥感学术会议青年优秀论文

首届大气环境遥感与协同分析青年学者论坛“最佳PICO”报告奖

学术成果(包括论文、专著、专利等)

1.Huang, Z., Qi, S., Zhou, T., Dong, Q., Ma, X., Zhang, S., et al. (2020). Investigation of aerosol absorption with dual-polarization lidar observations[J]. Optics Express, 28(5), 7028.