English | 兰大首页

2021年6月30日星期三

刘晓岳


刘晓岳,男,1996年7月生,理学学士学位,在读博士研究生

邮箱:liuxiaoyue14@lzu.edu.cn

研究方向

1. 氧循环,城市碳氧循环与大气污染

2. 新冠肺炎疫情归因和预测

教育经历

2018.09-至今  兰州大学,气候学,硕博连读

2014.09-2018.06  兰州大学,大气科学(基础理论班),学士

获得荣誉

   “宝钢优秀学生奖”特等奖 提名候选人 2021.09

    “宝钢优秀学生奖”2021.09

兰州大学优秀研究生 2020.11

兰州大学“三好研究生“ 2019.11

西北地区第六届研究生英语演讲比赛 二等奖 2019.04

兰州大学第三届研究生英语演讲比赛 一等奖 2019.03

兰州大学大气科学学院、中国科学院西北生态资源环境研究院第三届联合学术年会口头报告 一等奖 2018.12

学术成果(包括论文、专著、专利等)

1. Huang, J.*, Liu, X., Zhang, L., et al., 2021. The oscillation-outbreaks characteristic of the COVID-19 pandemic. Natl. Sci. Rev. 8, nwab100.(导师一作,IF=17.275 SCI-1)

2. Liu, X., Huang, J.*, Li, C., et al., 2021. The role of seasonality in the spread of COVID-19 pandemic. Environ. Res. 195, 110874. (IF=6.498 SCI-1)

3. Liu, X., Huang Jianping*, Huang Jiping, et al., 2020. Estimation of Gridded Atmospheric Oxygen Consumption from 1975 to 2018. J. Meteorol. Res. 34, 646–58. (IF=2.178 SCI-3)

4. Huang, J.*, Zhang, L., Liu, X., et al., 2020. Global prediction system for COVID-19 pandemic. Sci. Bull. 65, 1884–1887. (IF=11.78 SCI-1)

5. Huang Jianping*, Huang Jiping, Liu X., et al., 2018. The global oxygen budget and its future projection.  Sci. Bull. 63, 1180–1186  (IF=11.78 SCI-1)

6. 刘晓岳, 于海鹏*, 盛夏, 朱昌权, 赵庆云, 马玉霞, 苟尚, 2020. 半干旱区一次罕见“雷打雪”天气形成机制分析. 气象 46, 1596–1607. (中文核心)

7. 黄建平*, 刘晓岳, 何永胜, 沈树忠, 侯增谦, 李曙光, 李昶豫, 姚丽洁, 黄季平. 2021 氧循环与宜居地球, Sci. Sin. Terrae, 51(4), 487–506, doi:10.1360/N072020-0399, 2021. (中文核心)

8. 刘晨, 刘晓岳, 张萌, 马凯明, 张良, 于海鹏*: 中国半干旱区一次冰雹天气过程分析, 2019. 兰州大学学报:自然科学版, 55(2), 191–198, doi:10.13885/j.issn.0455-2059.2019.02.007 (中文核心)