English | 兰大首页

2021年6月30日星期三

郭书扬


51B8


个人信息

郭书扬,1998年2月生人,团员 

个人邮箱:guoshy20@lzu.edu.cn

教育经历

本科:2016.9-2020.6,毕业于兰州大学大气科学学院,大气科学类,获理学学士学位

硕士:2020.9-至今,兰州大学大气科学学院,大气科学类

奖励荣誉

兰州大学大气科学学院2020-2021学年一等奖学金

兰州大学大气科学学院2020-2021学年“优秀共青团员”

代表性成果

Zhu, K., Guan X.,Huang J., Wang J., Guo S., Cao C., 2021. Precipitation over semi-arid regions of North Hemisphere affected by Atlantic Multidecadal Oscillation. Atmos. Res. 262. https://doi.org/10.1016/J.ATMOSRES.2021.105801.